Vés al contingut

Departament psicopedagògic

Assessorem a pares, alumnes i tutors al llarg de les etapes educatives.

Objectiu 1

Detectar, valorar i prevenir dificultats.

Objectiu 2

Orientar donant eines i estratègies a pares i professionals.

Objectiu 3

Acompanyar específicament als nostres alumnes.

Objectiu 1

Detectar, valorar i prevenir dificultats, tant a nivell psicosocial com d’aprenentatge que puguin apareixer en diferents moments de la seva escolaritat.

Objectiu 2

Orientar donant eines i estratègies a pares i professionals que ajudaran a prevenir i tractar possibles problemes, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal i emocional dels nostres alumnes.

El Departament d’orientació de la nostra escola sorgeix de la voluntat de proporcionar un suport psicopedagògic especialitzat, tant als alumnes com a les seves famílies, alhora que per treballar de forma conjunta amb l’equip directiu i l’equip de professors per vetllar per l’aplicació de les bones pràctiques d’atenció a la diversitat, educació en valors i educació emocional.

Objectiu 3

Acompanyar específicament als nostres alumnes en l’orientació acadèmica-professional al llarg de l’etapa Secundària i, específicament a 4t d´ESO per trobar el millor camí en la seva formació postobligatòria.

Contacta amb nosaltres

Us podeu adreçar a:

secretaria@mdangels.org

Carrer Gran de la Sagrera 68

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h. Tf: 933523909

Contacta