Sigui vostè el mestre del seu nadó

L'Escola de Pares del col·legi Mare de Déu dels Àngels és una oportunitat per a totes les famílies que vulguin participar de la possibilitat de gaudir i ajudar a créixer el seu fill o filla durant els primers anys de vida.

Seguint els programes d’estimulació primerenca de Glenn Doman, l’Escola de Pares ens dóna eines per treballar amb nens i nenes de 0 a 2 anys. Els primers 3 mesos amb un programa de neonats i fins als 2 anys posant les bases de l’excel·lència intel·lectual, social i física dels nostres fills.

Què és l’estimulació primerenca

L’estimulació primerenca té com a objectiu afavorir una bona organització neurològica del cervell, optimitzant la capacitat d’aprenentatge i l’adaptabilitat dels nostres fills.

Els últims estudis en neurologia confirmen que un moment privilegiat pel desenvolupament d’aquest cervell i per a la seva estimulació són, sens dubte, els primers anys de vida. De 0 a 3 i de 3 a 6 anys té lloc la gran revolució neurològica que organitza les xarxes que hauran d’utilitzar en un futur.

Les oportunitats que oferim en aquest moment tenen un caràcter preventiu amb les que seguiran aprenent al llarg de la vida.

Glenn Doman ens proposa participar de manera global en el creixement dels nostres fills a partir de les tres grans excel·lències que ens humanitzen:


EXCEL·LÈNCIA INTEL·LECTUAL

L'excel·lència intel·lectual engloba diferents programes:

El programa de coneixement enciclopèdic que li donarà al nostre fill l'oportunitat de fomentar la seva curiositat i interès pel món que l'envolta.
Despertant en ell el gust per aprendre i connectant els futurs aprenentatges amb moments emocionalment positius.

El programa de lectura que permet d’una manera intuitiva construir el significat del llenguatge escrit amb la mateixa facilitat que el cervell del nadó codifica el llenguatge oral.

El programa de matemàtiques introdueix el concepte de quantitat i de les operacions des d'un punt de vista holístic que considera la participació dels dos hemisferis cerebrals. El nostre interès se centra en la comprensió i en la vivència positiva d’un aprenentatge tan fonamental en el seu futur acadèmic.

El programa d'audicions musicals dóna l'oportunitat als nostres fills de conèixer i gaudir de diferents tipus d'expressions i formes d'interpretar la música.
Contempla també la importància d'introduir un instrument en edats primerenques. El mètode Suzuki, amb continuïtat a infantil, resulta ideal perquè permet aprendre a tocar l'instrument amb la mateixa naturalitat que aprenem el llenguatge, és a dir, per imitació.
Un altre aspecte fonamental a treballar amb els nostres nadons és el cant recolzat amb els nostres gestos com a expressió de sentiments i oportunitat per treballar valors.

EXCEL·LÈNCIA SOCIAL
Dins de l'excel·lència social oferim el treball de tallers.
En aquests tallers els pares vénen amb els seus fills a uns tallers que s'ofereixen amb una periodicitat setmanal de mitja hora.
Alguns d’aquests tallers es dediquen a la música, el cant, la dança o la iniciació a idiomes com el xinés.

EXCEL·LÈNCIA FÍSICA
El programa de desenvolupament bàsic és, sens dubte, el més significatiu de cara a un bon desenvolupament neurològic dels nostres fills.
Ens ajuda a construir les bases de mobilitat pròpies de cada estadi evolutiu.
Aconseguir un correcte arrossegament, gateig i una bona deambulació que permeti la coordinació i el patró creuat ajudarà a una bona lateralització.
La construcció d'aquest cervell dominant que ens defineix com dretans o esquerrans facilitarà funcions tan importants com el llenguatge, la lectura, l'escriptura i en definitiva l'aprenentatge dels nostres fills.
Un element fonamental del programa físic de Glenn Doman és l'escala de braquiació que ofereix la possibilitat de treballar la capacitat manual, que permet la precisió per a una correcta escriptura i posterior destresa a nivell manual. Altres beneficis fan referència a l'excel·lència respiratòria i a una bona convergència ocular.
D'altra banda, l'excel·lència física contempla els exercicis vestibulars que ajuden a desenvolupar l'equilibri, base fonamental de qualsevol esport i també element significatiu per a una correcta seguretat personal.

Per a poder ser membre de l'escola de pares, les famílies participen en un curs que els aporta el per què i el com dels programes i les oportunitats que ofereixen als seus fills per a desenvolupar en ells l'excel·lència intel·lectual, física i social que desitgem.

Permet tenir assessorament i seguiment per part de les psicòlogues de l'escola, amb un programa personalitzat per al seu fill o filla.

Inclou poder disposar de les instal·lacions, circuits i material adequat al desenvolupament de tots els programes.

Ofereix la possibilitat de poder participar en les diferents trobades i tallers que s'organitzen al llarg del curs escolar (xinès, cant, medi aquàtic, massatge infantil, ...)

Dóna accés a la biblioteca de l'Escola de Pares en servei de préstec.


CURS D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Aquest curs té un caràcter eminentment pràctic, ja que es centra en com organitzar i aplicar els programes que Glenn Doman proposa:

Programa de Coneixement enciclopèdic, Lectura, Matemàtiques, Llengua estranger, Programa musical ... i, especialment, Programa físic de Desenvolupament Bàsic.

En definitiva, parlar d'estimulació és parlar d'oportunitats motores, de programes, però sobretot d'afecte i d'un canvi de mirada cap al nen, les seves possibilitats, el nostre paper i el de l'escola. En aquest curs es planteja l'Estimulació primerenca en el marc de la innovació pedagògica i com a preparació per al desenvolupament de les intel·ligències múltiples dels nostres alumnes. Per això, incorporar la Estimulació Primerenca en els nostres centres és una manera d'apostar per un canvi que ens porti a innovar en altres etapes del procés educatiu dels nostres alumnes.

OBJECTIUS

 •  Valorar la relació entre organització neurològica i aprenentatge.
 •  Aclarir i ampliar el concepte d'intel·ligència
 •  Conèixer les lleis de l'Estimulació Primerenca.
 •  Distingir la importància de les vies aferents i eferents del nostre cervell.
 •  Concienciar sobre la importància de les oportunitats motores en tot aquest desenvolupament neurològic.
 •  Relacionar el Programa de desenvolupament Bàsic amb elements fonamentals per a l'aprenentatge com l'organització lateral o el funcionament ocular.
 •  Disposar programes adequats que concretin la manera de treballar la estimulació amb els nostres alumnes a nivell de lectura, matemàtiques, música i coneixement enciclopèdic i excel·lència social i física.
 •  Proposar un treball paral·lel amb les famílies que ajudi a aquesta maduresa global en el nen.

CONTINGUTS

 •  L'Estimulació primerenca en els nostres dies.
 •  Fonaments neurològics de l'Estimulació Primerenca
 •  El Perfil neurològic de Glenn Doman
 •  Evolució de les vies aferents i eferents.
 •  Programa de Desenvolupament Bàsic
 •  Programa de Coneixement Enciclopèdic
 •  Programa de Lectura
 •  Programa de Matemàtiques
 •  Programa d'idioma estranger
 •  Programa d'Excel·lència Social

PRÀCTIQUES

 •  Com treballar aquests programes
 •  Com aplicar-los a les nostres aules.
 •  Pràctica del Programa de Desenvolupament Bàsic.

L'escola de pares ens dóna l'oportunitat de treballar l'estimulació primerenca dels nostres fills/es amb unes instal·lacions especialment adequades per poder realitzar amb ells el programa de desenvolupament bàsic (P.D.B). Aquest espai afavoreix l'arrossegament el gateig i la mobilitat esencial en la organització neurològica dels infants.

I comptem amb un element imprescindible en el treball que ens proposa Glenn Domann que és l’escala de braquiació, essencial per afavorir la respiració i el llenguatge, desenvolupar la convergència ocular, la pinça amb la capacitat manual i també el patró creuat que el portarà a una correcta lateralització.

Dintre de les nostres instal·lacions, disposem d’una piscina adaptada als nadons amb aigua especialment tractada per aquest fi, que ens permet treballar l'estimulació tàctil i afectiva.

El medi aquàtic ens ofereix la possibilitat que el nostre fill/a continuï vinculat a un espai que ha estat precisament el propi de la vida intrauterina.

L'objectiu que tenim amb la nostra piscina és estimular aquest contacte amb l'aigua i tot el que això suposa a nivell tant afectiu com neurològic. Aquesta estimulació tàctil afavoreix el vincle emocional amb els pares i ajudarà a desenvolupar la seva seguretat al llarg de la vida.

L'escola de pares ens dóna l'oportunitat de tenir una programació específica de tots els programes d'estimulació que treballarem amb els nostres fills/es.

Formar part de l’Escola de Pares ens dóna l’oportunitat de comptar amb els materials de bits dels diferents programes que treballarem amb els nostres fills:

 • Bits enciclopèdics
 • Bits de lectura
 • Bits de matemàtiques
 • Audicions musicals
 • Metes del PDB (Programa de desenvolupament bàsic)

Podrem treballar aquests materials en el ambient que considerem més adequat, casa nostra o les instal·lacions del centre. Així dedicarem el nostre temps al nostre fill amb les eines adequades per poder fer aquesta estimulació.

Comptarem amb el seguiment de la persona especialitzada des del col·legi que ens ajudarà a planificar una seqüenciació personalitzada del programes del nostre fill.

Pertànyer a l'escola de pares ens dóna l'oportunitat de participar en tallers que afavoreixen l’estimulació dels nostres fills. Com poden ser els tallers d’apreciació musical, tallers de massatge, iniciació a l’anglès i al xinès.

Ser membres de la Escola de Pares ens dóna l’oportunitat de gaudir de trobades amb altres famílies. Alguns dissabtes s’organitzen visites a museus, exposicions, audicions per infants o celebracions significatives al llarg del curs.
És també un bon moment per compartir experiències i sentir-nos part d’un projecte comú.