A l’etapa d’Educació Primària (6-12 anys) es fonamenta de manera especial el desenvolupament de totes les Intel·ligències múltiples mitjançant una metodologia basada en projectes per a la comprensió i un aprenentatge contextualitzat.

S’ofereix un ventall d’assignatures complementàries molt ampli per tal que tots els alumnes puguin descobrir les seves passions en un futur. 

Vols saber-ne més?

Moment privilegiat del dia, ocupa el primer quart d'hora del matí. Segueix un programa sistemàtic d'educació en virtuts, incorpora temes d'actualitat, dilemes morals, notícies.... i profunditza cada vegada més en la formació personal dels alumnes treballant la capacitat d'escolta i d'interiorització, afavorint el creixement humà i espiritual dels alumnes.

Amb l'objectiu que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge i arribin a la comprensió a través d'activitats que responen a les Intel·ligències Múltiples i treballant cooperativament.

És un projecte didàctic-pedagògic basat en les intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica. L'objectiu és que els alumnes siguin capaços d'analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic i que a partir de l'anàlisi d'aquest context puguin mobilitzar tots els seus recursos per resoldre eficaçment el problema. Està organitzat en sessions on cadascuna està dividida en tres parts: s'estableixen rutines d'escolta amb el càlcul mental, s'aprenen nous conceptes matemàtics jugant i s'estableixen estratègies concretes de metacognició per tal que els alumnes reflexionin sobre el que han après.

El alumnes adquireixen una educació mediambiental, de respecte al medi, de comprensió de la interrelació dels éssers humans entre sí i amb la natura.

 

La robètica a l'escola està present de manera transversal al contingut acadèmic. Pretén ajudar a desenvolupar la creativitat i la capacitat d'abstracció, el pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, les relacions interpersonals i el treball en equip, la motivació, la memòria, el llenguatge, el pensament lògic matemàtic i integrar els coneixements de ciència i tecnologia.

De la mà de l'Ètica i els projectes d'Aprenentatge-Servei (ApS) l'assignatura de Robòtica, que va començar el curs 2014-2015, s'ha convertit en l'assignatura de RobÈtica: actualment, a Mare de Déu dels Àngels, tots els alumnes des d'infantil fins a 4t ESO fan una hora a la setmana de RobÈtica.

Robòtica + Ètica = RobÈtica


"La RobÈtica és aprendre Robòtica per a dissenyar, construir i programar robots que ajudin les persones, als animals o a la naturalesa, i per a utilitzar-los amb responsabilitat i sentit comú"

A través dels escacs es pretén desenvolupar el pensament creatiu i millorar els valors i les habilitats socials. Degut a les seves propietats, els escacs són un escenari ideal a través del qual podem contribuir a la construcció del món interior dels nostres alumnes. A partir de 4t de primària la matèria s'imparteix en anglès.

Aquesta activitat ajudar a potenciar en els alumnes la confiança en ells mateixos, l'expressió verbal i corporal, la concentració, la desinhibició, l'empatia a través de la interpretació de diferents rols.

Aquesta matèria s’imparteix en anglès i està dedicada a l’estudi del llenguatge audiovisual, adaptat al nivell de ‘etapa. S’aprenen les tècniques de filmació i les habilitats de creació i interpretació de textos cinematogràfics.

Vol despertar l’esperit emprenedor i desenvolupar les habilitats necessàries per apropar els alumnes al món real i al de les organitzacions a través d’activitats lúdiques i creatives.

Un model pedagògic centrat en l’alumne, basat en l’aprenentatge cooperatiu i per projectes, integra i necessita de les potencialitats tecnològiques de les eines informàtiques. És per aquesta raó que hem substituït els llibres de text en favor d’un aprenentatge per projectes amb la integració de la tecnologia. La utilització d’un entorn virtual d’aprenentatge facilita el treball i l’estudi fora de l’aula i prepara als alumnes per seguir aprenent durant tota la vida. 

La metodologia emprada per ensenyar la llengua anglesa és la proposada per AMCO que consisteix en adquirir una llengua estrangera de la mateixa manera que es fa la llengua materna, eliminant el procés de traducció.

  • 1r EP: 5h (3h AMCO + 1h ENGLISH IS FUN + 1h DRAMA)
  • 2n EP: 6h (3h AMCO + 1h ENGLISH IS FUN + 1h ARTS + 1h DRAMA)
  • 3r EP: 5h (3h AMCO + 1h ARTS + 1h DRAMA + 1h ENGLISH IN USE)
  • 4t EP: 6h (3h AMCO + 1h DRAMA + 1h CHESS + 1h FILM)
  • 5è EP: 7h (3h AMCO + 1h CHESS + 1h FILM + 1h MADAME CURIE + 1h BAE)
  • 6è EP: 6h (3h AMCO + 1h CHESS + 1h FILM + 1h BAE)