En aquesta etapa, apostem per l'Estimulació Primerenca que afavoreix una bona organització neurològica en els alumnes, els capacita per l'excel·lència i possibilita prevenir possibles dificultats en aprenentatges futurs.

L'etapa d'Educació Infantil  és una etapa organitzada en dos cicles: 

  • Primer cicle (0-2 anys) Privat

  • Segon cicle (3-6 anys) Concertat

Programes d'Estimulació Primerenca

El PROGRAMA SOCIAL està pensat per ajudar a què tots els nens sàpiguen conèixer-se i adquireixin la seva capacitat de relació amb ells mateixos i amb els altres. El bon desenvolupament de les Intel·ligències Intrapersonal i Interpersonal afavoreixen aquesta capacitat.

El PROGRAMA LINGÜÍSTIC que utilitzem al col·legi està pensat per facilitar als alumnes l'aprenentatge de la que serà la seva millor eina de pensament i comunicació. Comprèn tres grans blocs: l'expressió oral, la lectura i l'escriptura, que els treballem a través de LUDILLETRES, el nostre programa de lectoescriptura creativa l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic dels nens de 3 a 6 anys. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació i de comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d'autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.

A través del PROGRAMA MATEMÀTIC els introduïm a poc a poc en el llenguatge adequat i alhora els oferim els elements que els ajuden a raonar de forma lògica i a buscar causes, efectes i explicacions coherents a tot allò que passa i que no comprenen. EntusiasMAT és el nostre programa didàctico-pedagògic basat en les Intel·ligències Múltiples que permet de treballar les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Amb els ESCACS desenvolupem el pensament creatiu i cultivem valors i habilitats socials. Ateses les seves propietats, els escacs són un escenari ideal a través del qual podem contribuir a la construcció del món interior dels nens.

El PROGRAMA DE CONEIXEMENT potencia i desenvolupa l'admiració i la curiositat que són característiques pròpies de tots els nens i les manifesten, a la seva manera, al poc temps de néixer.

L'objectiu del PROGRAMA MUSICAL és ajudar al creixement harmònic de l’infant afavorint tant el desenvolupament de la seva capacitat musical com la sensibilitat artística i la disciplina que això requereix. Des dels 3 anys aprenen a tocar el violí perquè estem convençuts de les paraules del Dr. Shinichi Suzuki:

"Qualsevol nen a qui s'entreni correctament pot desenvolupar una habilitat musical i aprendre un instrument".

El PROGRAMA FÍSIC, dut a terme amb rigor i de manera sistemàtica, ajuda a aconseguir una bona organització neurològica que no només és capaç d'ajudar a l'infant a assolir l'excel·lència sinó que, a més, posseeix la facultat de prevenir possibles dificultats en els aprenentatges futurs.

Iniciar l'ensenyament de l'anglès a l'Educació Infantil permet de fixar unes bases sòlides, tant a nivell auditiu i fonètic com estructural i gramatical, precisament a l'edat en què l'alumne té més plasticitat perceptiva i l'hi resulta més fàcil. A P1 i P2 el segon tutor parla únicament i exclusivament anglès i a partir de P3 l'ensenyament de l'anglès es realitza mitjançant el programa AMCO (3 hores setmanals) més una o dues hores de Speaking.