MISSIÓ ESCOLES NATZARET 

La nostra missió és "formar famílies cristianes per mitjà de l'educació integral de la infantesa i de la joventut" (J. Manyanet). En col·laboració amb les famílies, els col·legis Natzaret promouen l'educació integral dels seus alumnes, des d'una visió transcendent de la persona i del món proposant Jesucrist com a màxima realització de l'ésser humà. 

Per mitjà d'un ensenyament de qualitat, arrelat en el context cultural del mateix país, possibilita als alumnes per ser professionalment competents, alhora que els capacita per a la seva inserció en la societat a la qual ajudaran a transformar. 

 

VISIÓ ESCOLES NATZARET 

En el 2021, Natzaret col·legis innovadors seran ecosistemes de confiança que afavoreixin descobrir i desenvolupar el propi itinerari competencial mitjançant experiències personals d’assoliment en clau de servei per a la millora del món.