CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE - CURS 2018-2019

Presidenta del Consell:

M.Mónica Ferré Mercader

 Representants de la titularitat:

M.Mª del Mar Magdaleno

M.Gertrudis Gabarró Canals

Mª Àngels Ferrón Sierra

 Representants dels professors:

Mª Assumpció Planelles Manresa

Leonardo González Cruz

Nélida-Elena Velázquez Touzón

Jorge Guillén Alarcón

Mercè Fernández Santín (Suplent)


 Representants dels pares d'alumnes:

Marta Royo Valls

Lara del Caño Daza

Raquel Egea Pueyo

Judith Zapata Hernández (AMPA)

Representants dels alumnes:

Mireia Roig Martínez

Arnau Valero Segú

 Representant del personal d'Administració i Serveis:

Montserrat Hernández Simón