Els Centres educatius de Natzaret es proposen, fonamentalment, col.laborar amb la família i la societat en el desenvolupament de la funció educativa. La nostra escola vol ser actual i com una Comunitat Educativa en la qual els diferents estaments assumeixen responsablement la formació integral i harmònica de les persones mitjançant: 

Una tasca pedagògica atenta a la identitat de cadascú, que el porti a créixer en la veritat i la llibertat, alhora que la seva condició de membre actiu de la societat el compromet progressivament a una voluntat decidida d’acció a favor de la justícia, el bé comú i la convivència pacífica.
 

La capacitació professional, adquirint tècniques adequades per al treball intel·lectual i artesà com a aportació al progrés de la societat i com a realització personal.
 

La inserció en el context cultural del propi país, com a punt de partida per al coneixement d’una cultura més àmplia.
 

Una concepció trascendent de l’home i el món proposant Jesucrist com a la plena realització de la persona, presentant el missatge de l’Evangeli inserit en les situacions peculiars socioculturals, personals o de grup dels alumnes i ajudant a trobar-lo en la pròpia experiència de la fe.