Vés al contingut

El contingut de la matèria es basa en la Història de les etapes Medieval i Moderna. Continuem avançant cronològicament , prenent el relleu a l’Edat Antiga, que es va treballar a 1r.

Els objectius són conèixer les característiques socials, polítiques, econòmiques i artístiques pròpies de cada període.

La didàctica empra recursos variats per a fer més significativa la matèria com digitals, gamificació, controvèrsia constructiva, etc.

World Trekker´s 2

A World trekker’s 2 (1 hora setmanal 2n ESO en llengua anglesa) es complementa aquesta visió multicultural encetada a Worldtrekker’s 1  amb un apropament a les cultures orientals, tant les de l’orient mitjà com llunyà. És un apropament fins ara inèdit per a l’alumne en estudiar la cultura, art, religió que no li són properes i li permetrà allunyar-se d’una visió etnocèntrica. (http://wt2socials.weebly.com/)

Els projectes giraran entorn a tres grans blocs

Tots els projectes i activitats contribuiran a que l’estudiant creï un quadern de camp i diversos productes finals (en funció del seu ritme d’aprenentatge) amb tot allò que li cal per assolir els objectius del curs i afavorir el seu aprenentatge autònom, tot potenciant diverses competències gràcies a les noves tecnologies web 2 en les que el professor el va acompanyant i guiant quan li cal.

Contacta amb nosaltres

Us podeu adreçar a:

secretaria@mdangels.org

Carrer Gran de la Sagrera 68

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h.

Infantil – 932431060
Primària – 933523909
ESO/Batxillerat – 933522687

Contacta