MISSIÓ ESCOLES NATZARET 

La nostra missió és "formar famílies cristianes per mitjà de l'educació integral de la infantesa i de la joventut" (J. Manyanet). En col·laboració amb les famílies, els col·legis Natzaret promouen l'educació integral dels seus alumnes, des d'una visió transcendent de la persona i del món proposant Jesucrist com a màxima realització de l'ésser humà. 

Per mitjà d'un ensenyament de qualitat, arrelat en el context cultural del mateix país, possibilita als alumnes per ser professionalment competents, alhora que els capacita per a la seva inserció en la societat a la qual ajudaran a transformar. 

 

VISIÓ ESCOLES NATZARET 

L'any 2018 els col·legis Natzaret seran coneguts per oferir un entorn de confiança que afavoreixi la personalització de l'aprenentatge fomentant l'ètica, l'excel·lència i el compromís perquè els alumnes es desenvolupin intel·ligentment com a agents d'aprenentatge, productors de coneixement, ciutadans globals i persones autoreflexives.

 

OBJECTIUS ESCOLES NATZARET

  • Aconseguir una TRANSFORMACIÓ del Currículum, la Metodologia i l'Avaluació que promogui el repte i el desig d'aprendre, en contextos reals, la construcció social del coneixement, i el coneixement propi.

  • Aconseguir una TRANSFORMACIÓ del rol del professor com a membre d'una comunitat professional d'aprenentatge i del Rol de l'alumne com a líder i responsable del seu propi aprenentatge i gestor de les seves emocions.

  • Aconseguir una TRANSFORMACIÓ de l'Organització al servei de la persona que aprèn.

  • Assolir una TRANSFORMACIÓ dels espais que possibiliti l'alliberament i la ubiqüitat de l'aprenentatge.