CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE - CURS 2017-2018

Presidenta del Consell:

M.Mónica Ferré Mercader

 Representants de la titularitat:

M.Mª del Mar Magdaleno

M.Gertrudis Gabarró Canals

Àngels Ferrón Sierra

 Representants dels professors:

Mª Assumpció Planelles Manresa

Vanessa Daniela Juárez Aguirre

Elena Liaño Crespillo

Jorge Guillén Alarcón


 Representants dels pares d'alumnes:

Marta Royo Valls

Lara del Caño Daza

Raquel Egea Pueyo

Judith Zapata Hernández (AMPA)

Representants dels alumnes:

Mireia Roig Martínez

Arnau Valero Segú

 Representant del personal d'Administració i Serveis:

Montserrat Hernández Simón