REUNIONS DE PARES 

·  P1, P2 i P3: Dimarts 3 de setembre a les 17:30h a l'edifici d'infantil

·  P4 i P5: Dimarts 3 de setembre a les 19:00h a l'edifici d'infantil

·  1r cicle de primària: Dijous 5 de setembre a les 17:30h a l'edifici de primària

·   2n cicle de primària: Dijous 5 de setembre a les 19:00h a l'edifici de primària

·  3r cicle de primària: Dilluns 9 de setembre a les 19:00h a l'edifici de primària

·  Secundària: Dimarts 17 de setembre a les 19:00h al col·legi Jesús, Maria i Josep

·  Batxillerat: Dijous 12 de setembre a les 19:00h a l'edifici de primària