Durant aquest trimestre tots els alumnes de 2n d’ESO, a través del projecte de ciències, han participat, liderat i preparat una campanya en clau d’Aprenentatge Servei, emmarcada en la MISSIÓ APILO. Dins del currículum científic d’aquest curs es treballa el cicle dels materials, la importància del reciclatge,.... i vam valorar adequat poder fer una campanya de sensibilització a nivell d’escola i a nivell de barri, sobre la importància de reciclar les piles, donat que contenen elements altament contaminants: metalls pesats com el mercuri, el zinc, el cadmi, el níquel,...

3,2,1,... comença la MISSIÓ APILO!!! A partir d’aquí i després de fer la motivació a tot el grup de 2n d’ESO, els nois i noies comencen a organitzar-se en petites comissions. L’èxit de la campanya rau en el bon treball en equip, la corresponsabilitat dels seus components i l’especialització de cadascun d’ells en vetllar per tots els elements que donin a conèixer la MISSIÓ APILO, que passa sense cap mena de dubte per fer una bona difusió de la mateixa, dins i fora de l’escola.

L’equip de publicitat s’encarrega de fer cartells, flyers, cartes adreçades a les famílies, un petit clip publicitari; un altre grup prepara jocs i dinàmiques sobre el reciclatge per fer la difusió i sensibilitzar als més petits de la casa: els nostres companys de l’Infantil; un altre comissió enllesteix una representació de teatre per la Primària; uns altres canten una cançó i a ritme de rap intenten motivar als companys de la Secundària; una altra comissió s’encarrega de distribuir petits contenidors i recollidors de piles per les botigues del barri i fer-ne el seguiment cada quinze dies anant a recollir les piles i llençant-les als coets APILO que tenim a cadascuna de les porteries de l’escola (Infantil, Primària i Secundària).

L’Aprenentatge i Servei dóna l’oportunitat als nostres joves d’aplicar els coneixements i aprenentatges que adquireixen a l’aula per transformar-los en un servei que ofereixen a la comunitat: habilitats socials, compromís, sensibilitat, valors, autonomia, responsabilitat,... i un bon exercici de ciutadania activa i compromesa amb el seu entorn.

Per cert famílies, ja hem aconseguit omplir el contenidor de l’ESO (90 Kg de piles!!!). Ens ajudeu a acabar d’emplenar els coets que tenim a l’edifici de Primària i Secundària? Comptem amb el vostre suport i ajuda, perquè compartim el mateix desig que ens han transmès els nostres alumnes ...

QUE LA FORÇA DEL RECICLATGE ENS ACOMPANYI!!!

 

Equip de projecte científic de 2n d’ESO
Clara Díaz, Judith Taure i Marta Ballvé